onsdag, januar 06, 2016


Godt nytt år og takk for det gamle!

2015 er historie, og vi er i full gang med 2016. Som vanlig på denne tiden av året ser vi oss litt tilbake for så å rette blikket framover mot som venter oss i det nye året. De to siste månedene i året som gikk var en til tider hektisk periode. Den siste lørdagen i november arrangerte vi julemesse. I god tid i forveien hadde stekeovnen blitt presset til bristepunktet for å få bakt nok kaker til servering i kafeteriaen som vi hadde rigget til i kirke salen og for at de som ønsket det kunne ta med seg hjem. De som kom kunne også få kjøpt japansk lunsj. I tillegg til dette solgte vi en del gjenstander som medlemmene hadde samlet sammen samt norsk inspirerte håndtverksartikler. Det var også en et hjørne der barn kunne lage blant annet miniatyr juletrær av furukongler. Inntektene av det som ble solgt, må vi si oss fornøyde med. De bidro til at vi også år kunne runde av året med et brukbart økonomisk overskudd.
Nå er det imidlertid ikke bare det økonomiske som er det viktige med et slik tiltak. En julemesse er med på å gjøre det enklere for folk å komme innom kirken. På denne måten får vi også delt ut flyvesedler med informasjon om og innbydelse til de øvrige aktivitetene i kirken.
Ikke før hadde vi ryddet opp etter julemessa, så var det å ta fatt på forberedelsene til arrangementene i desember.
Først hadde vi barnejulefesten som i år dessverre ikke kunne varte opp med det store frammøtet. Det er trange kår for barnearbeid i menighetene rundt om i Japan for tiden. Det er vanskelig for oss å konkurrere med fotball, baseball og andre former for aktiviteter som skoler og «velforeninger» arrangerer. 
Mer heldig var vi med julefesten den 23.desember. For åttende gang på rad stilte marimbaensemblet Ensemble Plum opp så å si gratis og vartet opp med en flott konsert. Totalt møtte det opp 62 med smått og stort. Det var nesten dobbelt så mange som i fjor. Det er sjelden vi får anledning til å presentere evangeliet for så mange på en gang.

Mens det i Norge er vanlig at vi blir litt snillere ved juletider, er nyttår den tiden da japanere åpner hjertedøren litt mer for dem som ikke er like privilegerte som dem selv. Fra 6. til 10. januar serveres det varm mat i en park rett i nærheten av bykontoret, til hjemløse og andre som måtte slite økonomisk. Da stiller folk opp både fra menigheter og andre sammenhenger for å være med på matutdelingen.
Noen er havnet uforskyldt opp i sine problemer, mens andre har skyld i sin egen situasjon. Spillegalskap og alkoholisme bidrar også her til lands sterkt til at mange kommer opp i et uføre som de vanskelig kan dra seg selv ut av. At noen har rotet det til for seg selv er likevel ingen unnskyldning til å ikke hjelpe.
Det viste Jesus tydelig både i ord og handling.


Julemesse
 

Kakebordet

Fra julefesten


Matutdeling


Matutdeling