lørdag, juni 05, 2010

Lysstøping

I vinter fikk vi en litt uventet henvendelse fra kirkepresidenten.Han spurte om vi kunne undervise i lysstøping på det regionale arbeidermøtet i mai i år. Det var helst litt tykke lys som kunne brukes på alteret, han hadde i tankene. Selve produksjonen er ikke så vanskelig, heller ikke det å skaffe voks. Veker hadde vi tatt med fra Norge tidlegere, så det var det nok av. Men det å få tak i former til så tykke lys utgjorde en utfordring. Vi har noen ganger kjøpt en type potetgull som ligger i sylinderformede bokser av papp. Disse måtte kanskje passe greit til formålet. Potetgull ble kjøpt inn, 10 bokser i alt. Vi serverte en del av det under årets misjonærmøtet med streng beskjed om emballasjen ikke måtte ødelegges. I dette tilfellet var innpakningen viktigere enn innholdet. Da det tar litt tid for såpass tykke lys å stivne måtte det lages ferdig lys på forhånd. Hver enhet ville få med seg et sett på to lys hver.
Dagen kom og kirkesalen ble gjort i stand til formålet. Blå plastpresenning ble lagt ut over bord og golv, gassbluss og kjeler til oppvarming av vann samt kar til smelting av voksen ble gjort klar. For å anskueliggjøre hele prossessen, var det laget forskjellige stasjoner som tok for seg hvert ledd i produksjonen. Vi hadde vært veldig spente på forhånd på hvordan det ville fungere, men da det hele kom i gang ble alle eventuelle bekymringer gjort til skamme. Det var som å ha med seg unger på skoletur til en fornøyelsespark eller lignende. Det ble pratet, stilt spørsmål og fotografert i lange baner. Det så virkelig ut til at alle syntes at dette var artig.

Etter at det hele var over og alle hadde gått hjem hver til sitt, funderte vi litt på om de noen gang kom til å gjenta forsøket i sine respektive menigheter. Kanskje dette bare ville være et engangsfenomen, men som sådann hadde det en funksjon. Den enkelte arbeider fikk komme seg litt vekk fra sin daglige dont og oppleve at det gikk an å gjøre noe annet enn å snakke kirkesaker når vi var samlet.