fredag, juli 13, 2007

TAIFU

En tyfon (Taifu på japansk) er på vei. I henhold til værvarslingen er den antatte kursen slik at vi vil få den rett over oss i løpet av morgentimene søndag. En tyfon er en type storm som på værkartet ser ut som masse skyer som går i spiral. Det har samme fasong som vann som renner ut av et sluk. Sterke vinder med kast på godt over 100 km i timen river med seg det det kan komme over (det er faktisk antatt at vi i forbindelse med denne tyfonen kan få vindkast helt opp mot 200 km i timen). Regnskyll på mellom 200 og 1000 millimeter i løpet av noen få timer får små bekker til å vokse til frådende elver, og elver omvandles til enorme floder som flommer ut over store områder og legger store landområder under vann. Mange mennesker må evakuere av frykt for at husene deres kan bli revet overende av de frådende vannmassene.
Når det gjelder hva som er verst, vinden eller regnet tror jeg de fleste er mest redd for regnet. De fleste boligområdene er bygd på et underlag som består av jord og grus. Enorme nedbørsmengdene gjør grunnen bløt og nesten sumpaktig. Plutselig kan åssider rase ut og kaskader av vann og søle drar med seg alt på sin ville ferd nedover. Vi har allerede sett en del slike tilfeller på TV. Ødelagt hjem, der elva plutselig har forandret kurs og i beste fall renner rett gjennom stua til folk. I verste fall er det ikke noe hus igjen.
Tyfon er ikke noe uvanlig her til lands. Hvert år kommer det feiende et tjue talls slike inn over de japanske øyene. Noen rammer hardere enn andre.
Selv om kursen for uværet ser ut til å gå rett over der vi bor, kan dette forandre seg i løpet av få timer. Tyfonen kan gå lengre nord eller svinge sørover igjen, eller den kan ganske enkelt øke farten og rase over mye fortere enn antatt. Dette skjer ofte når denne type vær når land.
Vi skriver lørdag 14. juli. Klokken er ca 11.30. Så langt er 37 personer skadet. Det er ikke meldt om dødsfall, men de kan fort komme. De materielle skadene er enorme. Det meste av offentlig kommunikasjon, og da særlig fly og båttrafikk, til og fra de rammede områdene er innstilt.
Vi skal ha barnegruppe i ettermiddag, men vi regner ikke med det store frammøtet. Vi er i telefonkontakt med de andre lederne. Dersom uværet blir for voldsomt er det bare å holde seg hjemme.
Dersom den kommer i morgen slik prognosene viser, blir det smått med folk på gudstjenesten. Det er ikke så mye vi kan gjøre annet enn håpe og be. Men som sagt det er mye som kan skje. Vi får bare ta tiden til hjelp.
Øverst: Satelittbilde av en tyfon.
Nederst: Dagens værkart for Japan. Sirklene antyder tyfonens antatte posisjon fra dag til dag.