onsdag, januar 24, 2007

Misjon, hva er det... egentlig?
For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
Johannes evangelium 3.16

Med to setninger forteller Jesus oss hva som er kjernen i det kristne budskapet. Dette budskapet gav han til sine etterfølgere med befaling om å spre det videre. De som tok i mot og trodde, fikk så i oppdrag å bringe det til nye slik at disse også kunne komme til tro. Slik har evangeliet gått verden over, som en stafett, fra person til person, fra land til land, fra den ene generasjonen til den neste. Denne stafetten har vart i nesten 2000 år, og den holder fortsatt på. I denne stafetten er det ingen grense for hvor mange som kan delta. Jo flere desto bedre. Egentlig er alle som tror på Jesus påmeldt. Det er bare om å gjøre at hver enkelt finner sin måte å bringe stafetten videre på.
Misjon er ikke gått ut på dato.