torsdag, mars 22, 2012

VÅRTEGN OVER KINKI

Et sikkert vårtegn for oss som arbeider i Kinki evangelisk lutherske kirke er generalforsamlingen som arrangeres hvert år i Kashihara lutherske kirke i Nara fylke. Tirsdag 20. mars var vi nok en gang samlet for å gjøre opp status for fjoråret og ta beslutninger med tanke på tiden fremover. Kinkikirken har vært preget av mye motgang i de seinere årene. Med en trang økonomi og en heller vanskelig arbeidersituasjon har det vært nok av utfordringer å ta fatt i. Lav rekruttering og høy gjennomsnittsalder både i de enkelte menighetene og i arbeiderflokken har skapt bekymring hos mange. Når så antall misjonærer har gått drastisk ned bare i løpet av få år, er det ikke lett å løfte blikket og se med optimisme på fremtiden.
Dette til tross, årets generalforsamling bar bud om at det kanskje ikke er så dårlig stelt i Kinkikirken som mange har trodd. Årets motto er hentet fra Johannesevangeliet 15.16.
"Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn." Dette er et skriftord som kan være til stor trøst og hjelp, slik at vi vi kan la grunnlag og fokus for tjenesten ikke være oss selv, men Han som har sendt oss.
Gledelig var det å konstatere at kirken kom ut i pluss hva regnskapet angår. Enda gledeligere var det at vi kunne avslutte generalforsamlingen med ordinasjon av en ny arbeider. Atsushi Tabata som ganske snart fyller 30 år, er en av de yngste prestene som er blitt ordinert i Kinkikirken på mange år. En slik begivenhet er som et friskt pust inn i en kirke som i lang tid har stått i fare
for å bli offer for forgubbing og stagnasjon.

Pastor Atsushi Tabata nr 3 fra høyre i første rekke