fredag, mai 08, 2015

Travelhet


De fleste mennesker synes det er godt å bli satt pris på.
Vi synes også at det er smigrende når andre synes vi står på og virkelig yter en innsats.
På mange måter gir det en viss status å ha det travelt.
Sannsynligvis er dette nokså alment uansett hvor i verden vi måtte befinne oss.
Så også i Japan.
Når folk sier til oss: "Jeg ser du har det travelt." så er det ment som et kompliment.
Det japanske samfunnet er virkelig preget av travelhet. Hva annet kan man vente med en befolkning på over 125 millioner.
Men travelhet har sin pris.
Det er enormt mange helt fra barneskolen av og oppover til folk i relativt høy alder som sliter med stressrelaterte plager.
Derfor er det litt interessant når det tegnet som brukes for det å være travel er en advarsel mot travelhet.
Ordet for det å være travel skrives 忙しい og uttales: isogashii( o uttales "å"). Tegnet betyr egentlig "å tape hjertet".
Vi tar det fram i forkynnelsen av og til. Det gir status blant mennesker å være travel , men i forhold til vår Far i himmelen er det slett ikke alltid så positivt.
Jesus sier:"Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?"
Hva er vitsen med å stresse så tunga henger som et slips ut av munnen på en når en mister det viktigste av alt: Fellesskapet med vår Far i himmelen, og det evige liv. Å miste helsa på grunn av stress er ille nok, men å miste Gud av syne fordi vi aldri har tid til å be og høre Hans ord, det er langt verre. Å være flittig eller det å arbeide hardt er i og for seg positivt, men det er faktisk ikke negativt å slakke av på tempoet av og til. Stresser man gjør man som regel en dårligere jobb, og til slutt risikerer man både dårligere helse og et fattig åndelig liv.
La det japanske tegnet for travelhet være en påminner for oss så vi ikke forliser, det være seg legemlig som åndelig.  
Derfor nyt våren ta livet med ro og la oss glede oss over at vi har en frelser og Far i himmelen som gjerne vil være sammen med oss om vi bare vil sette av litt tid til det.
God mai!
Kirsebær blomstring.