søndag, mai 31, 2009


Pinse 2
Vi har feiret pinse i Mukonoso menighet. For noen få timer siden så vi de siste av gårde etter en lang dag med mange og sterke inntrykk. Den første pinse for snart 2000 år siden fikk kirken en knallstart med 3000 døpte på en dag. Vi hadde også dåp i dag. 3 nye ble lagt til menigheten. Det var tre forskjellig personer, med hver sin særegne historie. Det som er felles for dem, var at alle tre hadde en eller flere kristne i familien fra før av.
Eldste mann, Zenzaimon Takita, hadde giftet seg inn i en familie der det hadde vært kristne i flere generasjoner. Kona ble selv døpt for ca 30 år siden, og selv om mannen ikke hadde noen innvendinger mot at hun ble kristen hadde han selv ikke noen interesse av kirke og kristendom, ikke før nå for ca et halvt år siden. Da, i en alder av 86 år bestemte han seg for at han ville bli med kona til kirke. Av forskjellig grunner hadde kona lenge tenkt på å begynne i en annen menighet enn der hun hørte til, og fant fram til oss ved hjelp av internett. Siste søndag i januar i år dukket så de to opp, sammen på gudstjeneste for første gang, etter å vært gift i over 60 år.
Harumi Kajiwara (75år) var den eneste i familien som ikke var kristen. Kona hadde lenge kommet til kirke, men ble døpt først på dødsleiet. Mannen ville også ha blitt døpt, men kona mente det var for tidlig for ham. Men nå 15 år seinere, i dag 31. mai ble han døpt som den siste i en familie på 4.
Yuki Fukuju (ennå ikke 30), den yngste i troikaen, er datter av et av medlemmene i menigheten. Hun har lenge kommet av og til på forskjellige slags arrangementer både alene og sammen med moren, men først i år har hun vist noen interesse for å bli kristen. Kanskje ble det et ekstra puff at det var andre også som syslet med de samme tankene.
Vi har feiret at Den Hellige Ånd kom for første gang. Ånden er her i dag. Han kan ikke sees med øynene, men vi kan se hans arbeid. Vi tror at Han har arbeidet og arbeider her hos oss nå.
Han har gitt oss tre nye sjeler som tilvekst til menigheten.
Det takker vi for.