lørdag, april 26, 2008

Vi flytter...


Vi har flyttet, ikke bosted, men plassen for utdeling av mat til de hjemløse. Mukogawa heter elva som danner en naturlig grense mellom de to byene Amagasaki og Nishinomiya. På begge sider langs denne elva bor en stor andel av de hjemløse i fylket. Det har lenge vært et ønske om å flytte plassen for utedeling til de hjemløse hit. For noen måneder siden ble det bestemt at vi skulle realisere disse tankene i alle fall to ganger i måneden. 6. april stilte vi oss opp under brua til en av riksveiene som krysser nevnte elv. Det dukket ikke opp mer enn et tjue talls hjemløse denne første gangen. Det er nok flere årsaker til at det kom så få. En er at det tar tid før et nytt sted blir innarbeidet hos dem som er målgruppe for virksomheten. En annen er at matutdelingen denne gangen falt sammen med klimaks for sakurablomstringen (kirsebærblomstringen). På en slik dag valfarter folk til alle steder der det er muligheter for å se sakuratrær i full blomst. Mange mennesker betyr mange tomme øl-eller brusbokser. Da disse boksene er en viktig inntektskilde for mange av de hjemløse, er det forståelig at en del prioriterte sanking av nevnte artikkel fremfor et gratis måltid mat.
Utdeling på ny plass

Hus av blå plastpresenning mellom sakuratrærne.

Sakuratrær i full blomst.