søndag, april 08, 2007

Påskedag
I Russland har det vært (og er kanskje fremdeles) tradisjon å gi hverandre påskeegg. Når man overrakte eggene hilste man med ordene: "Jesus er oppstanden!" Den andre svarte så: "Ja, han er i sannhet oppstanden!" Påskeegget symboliserer det nye livet. Som eggeskallet brister og den nye kyllingen kommer ut av egget, slik brast også graven da Jesus ble oppreist tre dager etter at han døde å korset.
Jesu oppstandelse er grunnlaget for vår tro. Var ikke Kristus oppstått, ville hele hans verk vært en løgn. Han ville ikke ha vært Guds Sønn, og hans død ville bare ha vært et vanlig menneskes død. Det hadde slett ikke vært et fullkomment offer som sonet våre synder.
Men nå er Jesus stått opp fra de døde. Gud har bekreftet at han er hans sønn, og at hans død er et fullkomment offer som soner våre synder. Hver den som tror på ham skal få tilgivelse for syndene og ha evig liv.
Hver eneste gang vi ser et egg, enten vi spiser det til frokost eller har det opp i en eller annen matrett, så kan det bli en påminnelse for oss om Jesu oppstandelse.

"Jesus er oppstanden." "Ja, han er i sannhet oppstanden."