søndag, juni 29, 2008

HINAGESHI NO KAI

En hver menighet med respekt for seg selv har en kvinneforening. Så er tilfelle også for Mukonoso sitt vedkommende. Virksomheten er delt i to typer samlinger. Med den ene samlingen har vi først og fremst menighetens egne som målgruppe, mens vi med den andre tar sikte på å nå ut blant ikke troende. Sist nevnte samling bar lenge navnet "Samling for søkende". Vi syntes det virket noe nedlatende overfor de som kom, og vi forandret til det mer nøytrale "Hinageshi no kai" som betyr noe slik som "Valmueforeningen"(Dette har overhode ingen hentydninger til at man kan produsere opium fra valmuer). De arrangeres rundt 6 ganger i året. Samlingene består av en andaktsdel, og en mer praktisk del, der det undervises i alt fra kakebaking og matlaging til juledekorasjoner. Da kommer det "instruktører" både utenfra og fra menighetens egne. Dagny har ofte deltatt med undervisning i kakebaking.
Det er som regel godt frammøte. Det har vært godt over 20 personer + unger ved enkelte anledninger.

Dagny underviser i hvordan de skal lage gelekake

Ferdig resultat