tirsdag, januar 09, 2007

Julen er over, men...1
Julen er over, men siden det ikke er mer enn 3 dager siden russerne hadde sin julaften (6.januar), synes vi ikke det gjør noe med en oppsummering av høytiden slik vi opplevde den.

Tegningen er en av flere illustrasjoner som ble brukt i forbindelse med andakten julekvelden. Temaet for andakten var "jakten på det optimale julekortet". Hensikten var å finne fram til det kortet som best fortalte oss hva vi syntes var det mest sentrale i julen.
Ofte er det en del sider ved feiringen som vi setter stor pris på, men som nødvendigvis ikke har så mye med julebudskapet å gjøre. God mat, deilig julebakst, lys, dekorasjoner, snø osv er alt med på å skape en god atmosfære. Men slik vi ser det, hører det først og fremst med til rammen. Nissen, eller St. Nikolas, som opprinnelig var en biskop i Myra i Lilleasia på 300 tallet, er også plassert i rammen. Men på en måte danner han en overgang fra rammen til bildet. Vi lar ham holde opp selve bildet med den ene hånden som om han vil vise det fram. Dette bildet viser 2 motiver, ett fra stallen og ett der vi ser korset og en åpen grav. Midtpunktet i julens budskap er naturlig nok Jesusbarnet. Men englene på marken snakket om at det var født en frelser. Dersom vi bare dveler ved det som skjedde i stallen, får vi egentlig ikke fram hva det vil si at han ble kalt frelser. Vi må trekke linjene fra jul til påske, til hans lidelse, død og oppstandelse.
Fødselen var bare begynnelsen. Det var med døden på korset og oppstandelsen fra de døde at han fullførte sitt verk som frelser. Vi kan egentlig ikke forstå julebudskapet uten påsken, og heller ikke påskenbudskapet uten julen. Disse to er ikke adskilte hendelser, men to sider av samme sak nemlig at Gud sønn kom til jorden for å frelse menneskene. Dette gjorde han med sin død og oppstandelse.