lørdag, september 05, 2015


Jubileum for hagebasaren på Harkmark.

5.august i år kunne vi feire 10 års jubileum for hagebasaren på Harkmark.
Ragnhild Ellefsen i spissen for en gjeng frivillige har hele denne tiden stått på med å skaffe gevinster og rigge til slik at dette kunne la seg gjennomføre.
Å arrangere en basar utendørs er et sjansespill på grunn av været.
Imidlertid har det stort sett vært godt vær, bortsett fra en gang da de som møtte opp fikk en heller våt opplevelse.
Årets 10 års markering må sies å være en suksess.
Temperaturen var akkurat passe, og selv om det av og til passerte noen mørke skyer falt det ikke en dråpe regn. Hva frammøtet angår var det et jubileum verdig. Selv om det var umulig å si nøyaktig hvor mange som hadde møtt opp kan ca. 170 biler parkert på jordet der basaren ble arrangert gi en viss pekepinn. En kan vel regne med minst 400 frammøtte på arrangementet.
I tillegg til loddsalg bidro salg av forfriskninger til at inntektene av årets basar kom opp i den nette sum av 148.400 kr.
Disse fordeles på Det Norske Misjonsselskap 50%, og Valand Bedehus og Kirkens Hus i Mandal som deler de resterende 50%.

 


Det var umulig å få et bilde av alle som møtte opp.

 


170 biler krever stor plass

Koret Da Capo bidro med sang.