onsdag, mai 09, 2007

POTETKAKER PÅ JAPANSK BLIR "REFSE"

Kvinneforeningen på Mukonoso prøver å få til forskjellige slags aktiviteter for å skape et godt miljø innad og samtidig trekke nye folk til kirken. Vi kan ikke forvente at noen som i utgangspunktet ikke er interessert i kristendom, vil komme for å være med å synge et par tre sanger og høre presten i menigheten legge ut om et eller annet fra bibelen. Hadde de gjort det ville det ha vært flott, men som regel trenger vi et ekstra trekkplaster som har apell utover menighetskjernen. Matlaging er en absolutt ener i så måte.
For et par uker siden kom Orlaug Eikeland Fukusawa som til vanlig har sitt tilhold på misjonens kontor, for å vise hvordan man skulle lage potetkaker. I forbindelse med annonseringen var det litt problemer med hva man skulle kalle bakverket på japansk. Av en eller annen grunn ville man ikke bruke ordet "potetkake". (Hadde man valgt den mer østlandske varianten, lompe, kunne det bli en heller komisk affære, da -l- lyden i alle utenlandske ord erstattes med en -r-lyd når det blir uttalt på japansk) Istedet valgte man "lefse", som da på japansk ble "refse"( noe som muligens gir dårlige assossiasjoner for dem som har heller slette minner fra tiden som vernepliktig). Det ble en absolutt suksess. Ja så populært ble det at de bestemte seg for å lage det samme på samlingen i dag, selv om det var gått bare 2 uker siden sist.