tirsdag, mai 03, 2016


 Påske i Japan.


Selv om man ikke skal rangere de kirkelige høytidene og hevde at den ene er viktigere enn den andre, så er det ikke til å underslå at påsken er den tiden evangeliet tydeligst kommer fram gjennom beretningene om Jesu lidelse, død og oppstandelse. For en utenforstående derimot vil det kanskje virke litt merkelig at man knytter en feiring til en så grusom hendelse som en persons lidelse og død på et kors. For den som ikke har kirkelig tilknytning vil nok derfor julehøytiden, med markeringen av Jesu fødsel virke som en mer fornuftig anledning å feire. Det merker vi når vi skal prøve å trekke folk til kirken i forbindelse med høytidene. Julefesten er absolutt den som trekker flest folk til kirken. Til påske, eller pinse, for den saks skyld er det stort sett de vanlige kirkegjengerne som dukker opp. Nå står imidlertid påsken for døren, og vi skal gjøre det vi kan for å få folk til å komme og få med seg et fantastisk budskap.

Her på Mukonoso er vi så heldige at det ikke bare er gjennom prekenen at budskapet formidles. Vi er så heldige å ha en altertavle som på en fantastisk måte forkynner påskens budskap. Like etter at kirken stod ferdig for over 40 år siden tok Thomas Peter Randulff som da var ansvarlig prest her i menigheten, kontakt med Odd-Bjørn Rånes som var ansatt ved den norske skolen i Kobe og gav ham i oppdrag å lage en altertavle til kirken.  Som dere kan se på fotografiet er motivet Jesus og de to røverne på korset. Den ene røveren, han som bebreidet Jesus og var full av bitterhet, er fremstilt i mørke farger, mens den andre, han som fikk løfte om å komme til paradis, faller det et lys på som strømmer ut fra Kristus.
Dette alterbildet var som et håndslag fra Himmelen da vi kom til Japan for første gang i 1980. Vi skjønte ikke et ord av det som ble sagt, det være seg i liturgi eller preken. Men budskapet som altertavlen formidlet forstod vi, og det var den prekenen vi fikk hver søndag de første 1 ½ årene.


Påsken her på Mukonoso markerer vi med tekstmeditasjon på langfredag og påskegudstjeneste på søndagen. En modell satt sammen av steiner forestiller Jesu grav. Denne settes opp på alteret på Langfredagen. Når tekstene som forteller om Jesu lidelse og død er ferdiglest, rulles en flat stein foran åpningen av graven. På påskedag, når prekenen er ferdig tas så steinen bort, og menigheten hilses med ordene:» Jesus er oppstanden, ja, Han er i sannhet oppstanden.»

På denne måten blir påskebudskapet proklamert ikke bare muntlig, men også visuelt, både ved hjelp av altertavlen og modellen av Jesu grav.
Etter gudstjenesten setter vi oss rundt bordet og nyter et godt måltid mat bestående av forskjellige retter som medlemmene av menigheten har tatt med seg. Vi er kanskje ikke den store skaren, men vi opplever dette som en fin måte å feire påske på.


Altertavlen  i Mukonoso kirkeModell av Jesu grav.