fredag, oktober 06, 2006Tegning John Olav Straume
Det japanske badet, ofuro, og den japanske badekulturen setter den forslitte vitsetegningen om misjonæren i kannibalgryta i et helt nytt perspektiv.