torsdag, oktober 05, 2006Altertavla i kirken på Mukonoso forestiller Jesus og de to røverne på korset. Da vi kom til Japan for første gang for over 26 år siden, bodde vi også i tilknytning til denne menigheten og var til stede, i alle fall fysisk, på gudstjenestene søndag formiddag. Utbyttet av det som ble sagt fra prekestolen var heller magert, i og med at vi ikke kunne et ord japansk da vi kom. Selv om vi de to først årene studerte japansk på full tid, tok det svært lang tid før dette språket ble noe annet enn underlige lyder. Altertavla ble derfor vår redning med tanke på det oppbyggelige. Den forteller med enkle linjer hvordan Jesus inviterer en forkommen forbryter inn til Paradis.